Från och med 2010-05-01 Ingår Brandtek (BTK) i
Presto Brandsäkerhet AB
Verksamheten fortsätter som förut.

All information gällande brandposter och tillbehör återfinns numera på

www.presto.se/produkter/brandposter